MEKONG MY THO HOTEL

Khách hàng

26/07/2016 • Under: Tiệc cưới

0

LỜI NGỎ Lời nói đầu tiên xin gởi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến toàn thể khách hàng đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi. Trong kinh doanh, việc hoạch định chiến lược và phương hướng phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với các [..]


Tiệc cưới

26/08/2015 • Under: Tiệc cưới

0

CÁC GÓI DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TIỆC CƯỚI I . GÓI DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TIỆC CƯỚI DƯỚI 20 BÀN TIỆC: (ĐVT: 1.000 VNĐ NET)   STT   DỊCH VỤ GIÁ BÀN TIỆC 2.500 –3.000 > 3.000 – 3.500 > 3.500 – 4.000 > 4.000 – 4.500 >=5.000.000 1 MC [..]