MEKONG MY THO HOTEL

Supperior Triple

Trang thiết bị: Máy lạnh, Internet, Điện thoại trực tiếp, Ấm đun nước, Máy sấy tóc, Áo choàng tắm, Phòng tắm, TV cáp, Tủ lạnh, Két sắt cá nhân, Bồn tắm, Vòi sen, Hộp kim chỉ, Khóa từ, Dép, Sáp đánh giầy, Kẹp đựng hồ sơ, Tiện ích phòng tắm, [..]

Standard Double

Trang thiết bị: Máy lạnh, Internet, Điện thoại trực tiếp, Ấm đun nước, Máy sấy tóc, Áo choàng tắm, Phòng tắm, TV cáp, Tủ lạnh, Két sắt cá nhân, Bồn tắm, Vòi sen, Phòng khách, Hộp kim chỉ, Khóa từ, Dép, Sáp đánh giầy, Kẹp đựng hồ sơ, Tiện ích [..]

President

Trang thiết bị: Máy lạnh, Internet, Điện thoại trực tiếp, Ấm đun nước, Máy sấy tóc, Áo choàng tắm, Phòng tắm, TV cáp, Tủ lạnh, Két sắt cá nhân, Bồn tắm, Vòi sen, Hộp kim chỉ, Khóa từ, Dép, Sáp đánh giầy, Kẹp đựng hồ sơ, Tiện ích phòng tắm [..]

Suite

Trang thiết bị: Máy lạnh, Internet, Điện thoại trực tiếp, Ấm đun nước, Máy sấy tóc, Áo choàng tắm, Phòng tắm, TV cáp, Tủ lạnh, Két sắt cá nhân, Bồn tắm, Vòi sen, Hộp kim chỉ, Khóa từ, Dép, Sáp đánh giầy, Kẹp đựng hồ sơ, Tiện ích phòng tắm [..]

Deluxe

Trang thiết bị: Máy lạnh, Internet, Điện thoại trực tiếp, Ấm đun nước, Máy sấy tóc, Áo choàng tắm, Phòng tắm, TV cáp, Tủ lạnh, Két sắt cá nhân, Bồn tắm, Vòi sen, Phòng khách, Hộp kim chỉ, Khóa từ,  Dép, Sáp đánh giầy, Kẹp đựng hồ sơ, Tiện ích phòng [..]

Standard Family

Trang thiết bị: Máy lạnh, Internet, Điện thoại trực tiếp, Ấm đun nước, Máy sấy tóc, Áo choàng tắm, Phòng tắm, TV cáp, Tủ lạnh, Két sắt cá nhân, Bồn tắm, Vòi sen, Phòng khách, Hộp kim chỉ, Khóa từ, Dép, Sáp đánh giầy, Kẹp đựng hồ sơ, Tiện ích [..]

Supperior Double

Trang thiết bị: Máy lạnh, Internet, Điện thoại trực tiếp, Ấm đun nước, Máy sấy tóc, Áo choàng tắm, Phòng tắm, TV cáp, Tủ lạnh, Két sắt cá nhân, Bồn tắm, Vòi sen, Hộp kim chỉ, Khóa từ, Dép, Sáp đánh giầy, Kẹp đựng hồ sơ, Tiện ích phòng tắm, [..]