MEKONG MY THO HOTEL

01/03/2016 • Under: Đặc Sản Tiền Giang

0

  1. Sản phẩm từ lục bình

image033

 

 

2. Sản phẩm từ dừa: vỏ dừa, thân dừa, gáo dừa
image037image039

image035