MEKONG MY THO HOTEL

26/08/2015 • Under: Tiệc cưới

0

CÁC GÓI DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TIỆC CƯỚI

I . GÓI DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TIỆC CƯỚI DƯỚI 20 BÀN TIỆC: (ĐVT: 1.000 VNĐ NET)

 

STT

 

DỊCH VỤ

GIÁ BÀN TIỆC
2.500 –3.000 > 3.000 – 3.500 > 3.500 – 4.000 > 4.000 – 4.500 >=5.000.000
1 MC chương trình
2 Vũ đoàn khai tiệc
3 Nến thơm bàn tiệc
4 Pháo hoa
5 Kim tuyến
6 Hoa tươi bàn tiệc
7 Rượu champagne
8 Đá khói
09 Phông chữ sân khấu
10 Bảng hướng dẫn tiệc
11 Quà tặng cho CD-CR (voucher KS)

*Đặc biệt miễn phí chụp ảnh cưới tại KS:

 • Hợp đồng tạm tính từ 50.000.000đ- 100.000.000đ: khách được chụp ảnh tại các khu vực sau: Lobby, khuôn viên hồ bơi (không chụp ảnh dưới nước), tầng thượng, phòng Mekong Suite.
 • Hợp đồng tạm tính trên 100.000.000đ: khách được chụp ảnh tại các khu vực sau: Lobby, khuôn viên hồ bơi (không chụp ảnh dưới nước), tầng thượng, phòng President.

II. GÓI DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TIỆC CƯỚI TỪ 20-40 BÀN TIỆC  (ĐVT: 1.000 VNĐ NET)

 

STT

 

DỊCH VỤ

GIÁ BÀN TIỆC

2.500 – 3.000 > 3.000 – 3.500 > 3.500 – 4.000 > 4.000 – 4.500 >=5.000.000
1 MC chương trình
2 Vũ đoàn khai tiệc
3 Nến thơm bàn tiệc
4 Pháo hoa
5 Kim tuyến
6 Hoa tươi bàn tiệc
7 Rượu champagne
8 Đá khói
9 Trái cây tươi/ bánh trang trí bàn gallery
10 Thảm đỏ lối đón khách
11 Hoa trang trí lối đón khách
12 Phông chụp ảnh CD-CR (phông sân khấu)
13 Chữ cái đầu tên CD-CR
14 Phông chữ sân khấu
15 Bảng hướng dẫn tiệc
16 Màn chiếu- máy chiếu
17 Quà tặng cho CD-CR

(voucher KS)

18 Tháp bánh cưới
19 Tháp ly champagne
20 Cổng hoa
21 Phòng trang điểm Cô dâu
22 Rượu giao bôi CD-CR
23 Rượu dâng lên Ba mẹ CD-CR
24 Kệ khung ảnh cưới
25 Khăn napkin hình hoa bàn tiệc
26 Khung ký tên lưu niệm CD-CR
27 Viết lông ngỗng bàn gallery
28 Hoa giả trang trí bàn gallery
29 Nến trang trí bàn gallery
30 Thùng tiền mừng bàn gallery
31 Cặp thiên nga trang trí bàn gallery
32 Kệ gỗ trang trí bàn gallery
33 Bữa ăn nhẹ cho CD-CR
34 Trụ hoa lối rước dâu
 • Đặc biệt miễn phí chụp ảnh cưới tại KS:
 • Hợp đồng tạm tính từ 50.000.000đ- 100.000.000đ: khách được chụp ảnh tại các khu vực sau: Lobby, khuôn viên hồ bơi (không chụp ảnh dưới nước), tầng thượng, phòng Mekong Suite.
 • Hợp đồng tạm tính trên 100.000.000đ: khách được chụp ảnh tại các khu vực sau: Lobby, khuôn viên hồ bơi (không chụp ảnh dưới nước), tầng thượng, phòng President.

III. GÓI DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TIỆC CƯỚI  TỪ 41 – 60 BÀN (ĐVT: 1.000 VND Net)

 

STT

 

DỊCH VỤ

GIÁ BÀN TIỆC

2.500 – 3.000 > 3.000 – 3.500 > 3.500 – 4.000 >4.000 – 4.500 >=5.000.000
1 MC chương trình
2 Vũ đoàn khai tiệc
3 Nến thơm bàn tiệc
4 Pháo hoa
5 Kim tuyến
6 Hoa tươi bàn tiệc
7 Rượu champagne
8 Đá khói
9 Trái cây tươi bàn gallery
10 Thảm đỏ lối đón khách
11 Hoa trang trí lối đón khách
12 Phông chụp ảnh CD-CR (phông sân khấu)
13 Chữ cái đầu tên CD-CR
14 Phông chữ sân khấu
15 Bảng hướng dẫn tiệc
16 Màn chiếu- máy chiếu
17 Quà tặng cho CD-CR

(voucher KS)

18 Đội khánh tiết đón khách
19 Tháp bánh cưới
20 Tháp ly champagne
21 Cổng hoa
22 Phòng trang điểm Cô dâu
23 Rượu giao bôi CD-CR
24 Rượu dâng lên Ba mẹ CD-CR
25 Kệ khung ảnh cưới
26 Khăn napkin hình hoa tulip bàn tiệc
27 Khung ký tên lưu niệm CD-CR
28 Viết lông ngỗng bàn gallery
29 Hoa giả trang trí bàn gallery
30 Nến trang trí bàn gallery
31 Thùng tiền mừng bàn gallery
32 Cặp thiên nga trang trí bàn gallery
33 Kệ gỗ trang trí bàn gallery
34 Bữa ăn nhẹ cho CD-CR
35 Trụ hoa lối đón khách
36 Tặng bàn ăn thử tiệc cưới (bàn 10 khách)
37 Tặng phòng Honey Moon
 • Đặc biệt miễn phí chụp ảnh cưới tại KS:
 • Hợp đồng tạm tính từ 50.000.000đ- 100.000.000đ: khách được chụp ảnh tại các khu vực sau: Lobby, khuôn viên hồ bơi (không chụp ảnh dưới nước), tầng thượng, phòng Mekong Suite.
 • Hợp đồng tạm tính trên 100.000.000đ: khách được chụp ảnh tại các khu vực sau: Lobby, khuôn viên hồ bơi (không chụp ảnh dưới nước), tầng thượng, phòng President.

IV. GÓI DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI TIỆC CƯỚI TRÊN 60 BÀN TIỆC: (ĐVT: 1.000 VNĐ NET)

 

STT

 

DỊCH VỤ

GIÁ BÀN TIỆC

2.500 – 3.000 > 3.000 – 3.500 > 3.500 – 4.000 > 4.000 – 4.500 >=5.000.000
1 MC chương trình
2 Vũ đoàn khai tiệc
3 Nến thơm bàn tiệc
4 Pháo hoa
5 Kim tuyến
6 Hoa tươi bàn tiệc
7 Rượu chamgne
8 Đá khói
9 Trái cây tươi/ bánh trang trí bàn gallery
10 Thảm đỏ lối đón khách
11 Hoa trang trí lối đón khách
12 Phông chụp ảnh CD-CR( phông sân khấu)
13 Chữ cái đầu tên CD-CR
14 Hoa cầm tay cô dâu
15 Phông chữ sân khấu
16 Bảng hướng dẫn tiệc
17 Màn chiếu- máy chiếu
18 Quà tặng cho CD-CR
19 Đội khánh tiết đón khách
20 Khung ảnh CD-CR
21 Tháp bánh cưới
22 Tháp ly champagne
23 Cổng hoa
24 Phòng trang điểm Cô dâu
25 Rượu giao bôi CD-CR
26 Rượu dâng lên Ba mẹ CD-CR
27 Kệ khung ảnh cưới
28 Khăn napkin hình hoa tulip bàn tiệc
29 Khung ký tên lưu niệm CD-CR
30 Viết lông ngỗng bàn gallery
31 Hoa giả trang trí bàn gallery
32 Gấu bông trang trí bàn gallery
33 Nến trang trí bàn gallery
34 Thùng tiền mừng bàn gallery
35 Cặp thiên nga trang trí bàn gallery
36 Kệ gỗ trang trí bàn gallery
37 Bữa ăn nhẹ cho CD-CR
38 Trụ hoa lối đón khách
39 Tặng bàn ăn thử tiệc cưới (bàn 10 khách)
40 Tặng phòng Honey Moon
 • Đặc biệt miễn phí chụp ảnh cưới tại KS:
 • Hợp đồng tạm tính từ 50.000.000đ- 100.000.000đ: khách được chụp ảnh tại các khu vực sau: Lobby, khuôn viên hồ bơi (không chụp ảnh dưới nước), tầng thượng, phòng Mekong Suite.
 • Hợp đồng tạm tính trên 100.000.000đ: khách được chụp ảnh tại các khu vực sau: Lobby, khuôn viên hồ bơi (không chụp ảnh dưới nước), tầng thượng, phòng President.

BẢNG GIÁ THỨC UỐNG HỘI NGHỊ – TIỆC

ĐVT: VNĐ Net

LOẠI THỨC UỐNG ĐVT GIÁ BÁN
Nước suối (330ml) Chai

10,000

Nước suối (500ml) Chai

15,000

Nước ngọt (Pepsi, 7up) Lon

15,000

Bia Heineken Lon (330 ml) Lon

25,000

Bia Heineken Chai (330 ml) Chai

22,000

Bia Tiger 330ml Lon

22,000

Vui lòng liên hệ:       Phòng Kinh Doanh –Tiếp Thị

0733 886 321 – 0733 88 7777

Ms. Duy Ngọc 0938 137 370

Ms. Thủy Trúc 0975 347 270

 Ms. Diễm Phúc 0123 99 77 555

Ms Hồng Nhung 0936 528 484

               Mail: info@mekongmythohotel.net.vn