Xem sảnh

XEM SẢNH TIỆC

SẢNH HỘI NGHỊ BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ

 • Phòng họp đạt tiêu chuẩn, bố trí bàn ghế theo yêu cầu
 • Bàn lễ tân có hoa tươi
 • Bục phát biểu có hoa tươi
 • 03 Micro không dây, 01 Micro cổ cò
 • Máy chiếu, màn chiếu.
 • Bảng thông tin hội nghị
 • Âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn
 • Internet, wifi miễn phí

SẢNH HỘI NGHỊ BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ

 • Phòng họp đạt tiêu chuẩn, bố trí bàn ghế theo yêu cầu
 • Máy chiếu, màn chiếu.
 • Bảng thông tin hội nghị
 • Internet, wifi miễn phí

SẢNH HỘI NGHỊ BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ

 • Phòng họp đạt tiêu chuẩn, bố trí bàn ghế theo yêu cầu
 • Bàn lễ tân có hoa tươi
 • Bục phát biểu có hoa tươi
 • 02 Micro không dây
 • Máy chiếu, màn chiếu.
 • Bảng thông tin hội nghị
 • Âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn
 • Internet, wifi miễn phí

 

 

 

 

SẢNH HỘI NGHỊ BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ

 • Phòng họp đạt tiêu chuẩn, bố trí bàn ghế theo yêu cầu
 • Bàn lễ tân có hoa tươi
 • Bục phát biểu có hoa tươi
 • 02 Micro không dây
 • Máy chiếu, màn chiếu.
 • Bảng thông tin hội nghị
 • Âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn
 • Internet, wifi miễn phí

 

SẢNH HỘI NGHỊ BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ

Phòng họp đạt tiêu chuẩn, bố trí bàn ghế theo yêu cầu
Bàn lễ tân có hoa tươi
Bục phát biểu có hoa tươi
02 Micro không dây
Máy chiếu, màn chiếu.
Bảng thông tin hội nghị
Âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn
Internet, wifi miễn phí

 

 

SẢNH HỘI NGHỊ BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ

 • Phòng họp đạt tiêu chuẩn, bố trí bàn ghế theo yêu cầu
 • Bàn lễ tân có hoa tươi
 • Bục phát biểu có hoa tươi
 • 02 Micro không dây
 • Máy chiếu, màn chiếu.
 • Bảng thông tin hội nghị
 • Âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn
 • Internet, wifi miễn phí

KHÁCH SẠN MÊKÔNG - MỸ THO

Số 01A, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

0273 3 88 7777

info@mekongmythohotel.net.vn

fb: ksmekongmytho

© 2015 MeKong - My Tho. All Rights Reserved.